Andreas Lowzow - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Andreas Lowzow velkommen som ny partner i Schjødt. Han vil primært arbeide med kapitalforvaltning, inkludert fondsetableringer, strukturering, rammevilkår, ESG, compliance og family office.

Andreas har bred erfaring med etablering og strukturering av ulike typer kapitalforvaltningsmiljøer, fond og strukturer (PE, VC, infrastruktur, hedgefond, ko-investeringer mv.). Han har også utstrakt erfaring med regulatoriske rammevilkår og compliance, både ved etablering og løpende virksomhet. Som et ledd i dette har han også jobbet mye med «Environmental, social and governance» (ESG) forhold, blant annet utforming og vurdering av avtaleforpliktelser, policies, løpende oppfølgning og ESG-undersøkelser.

Han har tidligere jobbet i BAHR, og har i en periode vært utleid som støtte til compliancefunksjonen i Sector Fund Services.

Kompetanseområder

Advokater

Andreas Lowzow

Publisert

15. august 2018