Brexit: Sjekkliste for bedrifter

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit? NHO lager nå i samarbeid med Schjødt en veileder til sine medlemmer, i første omgang for et «worst case» der det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia.

Listen er foreløpig og dynamisk, og nye områder vil innlemmes. Ta gjerne kontakt med Thomas Nordby om det er spørsmål eller innspill.

Brexit: Sjekkliste for bedrifter (NHO.no)

Kompetanseområder

Advokater

Thomas Nordby

Publisert

03. juli 2018