Camilla Kristiansen Lunne i regjeringens ekspertutvalg

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Partner Camilla Kristiansen Lunne er sammen med flere ledende fagpersoner valgt inn i ekspertutvalget og vi er stolte av denne anerkjennelsen.

Mer informasjon:

Bedre lovregulering av større utbyggingsprosjekter (Regjeringen.no)

                   

Kompetanseområder

Publisert

21. august 2017