Cecilie Amdahl i regjeringens ekspertutvalg

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget består av ledende fagpersoner innen blant annet skatt. Det er alltid gledelig når våre advokater anerkjennes på denne måten og kan bidra til utvalgets viktige arbeid.

Mer informasjon

Godt representert i ekspertutvalg om skatterådgiveres opplysnings- og taushetsplikt (Advokatforeningen.no)

                   

Publisert

21. august 2017