David Særsten Brambani - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker David Særsten Brambani velkommen som partner i Schjødt. Hans erfaring med offentlige anskaffelser vil inngå som en sentral del av vår satsing på dette fagfeltet.

David har arbeidet tett på transportsektoren samt bygge- og anleggsbransjen, særlig vedrørende offentlige anskaffelser og kontraktsutforming/kontraktstvister. Han har dessuten lang erfaring fra sitt arbeid som prosessfullmektig på store og komplekse tvistesaker. Eksempelvis var han prosessfullmektig i en av norgeshistoriens største rettstvister om teknologirettigheter innenfor oljesektoren. David har tidligere vært dommerfullmektig, advokat i BA-HR og parnter i Arntzen de Besche.

Kompetanseområder

Publisert

27. november 2017