Publikasjon: Direktekrav

Partner i Schjødt, Amund Bjøranger Tørum, avga avhandlingen "Direktekrav: særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise" (dr. juris) ved Universitetet i Bergen i 2007. Avhandlingen ble utgitt som bok på Universitetsforlaget og tar opp en rekke sentrale og praktisk viktige formuerettslige spørsmål. Hovedemnet er adgangen til å fremme såkalte direktekrav, særlig ved kjøp, tilvirkning og entreprise.

Adgangen til å fremme direktekrav analyseres i forhold til fire grunnlag. Det skal for det første undersøkes i hvilken utstrekning direktekrav, særlig direkte misligholdskrav, kan bygges på kontraktsrettslige bakgrunnsregler.

For det andre undersøkes om direktekrav, særlig direkte vederlagskrav, kan bygges på såkalte berikelsessynspunkter.

For det tredje vurderes det i hvilken grad direktekrav kan bygges på partsdisposisjoner (cesjon og tredjemannsavtaler).

For det fjerde undersøkes hvorvidt direkte erstatningskrav kan bygges på deliktsgrunnlag, særlig med sikte på rene formuetap. Forfatteren ser også på forholdet mellom disse grunnlagene for direktekrav, og et sentralt spørsmål er om de gjelder side om side, eller om noen av dem har forrang.

Forfatter: Amund Bjøranger Tørum
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2007
Antall sider: 659
ISBN: 978-82-15-01040-3 

Kompetanseområder

Advokater

Amund Bjøranger Tørum

Publisert

02. januar 2007