Publikasjon: EØS-rett

Dette er den tredje utgaven av EØS-rett. Boken er en samlet innføring i hvordan rettsutviklingen i EU gjennom EØS-avtalen også er en del av rettsutviklingen i Norge.

Forfatter: Olav Kolstad m.fl.
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2011
3. utgave
Antall sider: 662
ISBN: 978-82-15-01773-0

Kompetanseområder

Advokater

Olav Kolstad

Publisert

01. januar 2011