Erik Titlestad Monsen - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Erik Titlestad Monsen velkommen som ny partner i Schjødt!

Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig avtalerett, alminnelig og spesiell kontraktsrett, alminnelig obligasjonsrett, erstatningsrett, tingsrett, panterett og gjeldsforfølgningsrett. I tillegg har han en særskilt kompetanse vedrørende kravstyper i randsonen av avtaleretten og erstatningsretten, herunder restitusjonskrav, f.eks. tilbakebetaling av ulovlige avgifter, og andre monetære sanksjoner enn erstatningskrav, f.eks. berikelseskrav på immaterialrettens og markedsføringsrettens område. Han har også en spisskompetanse innen juridisk metode og rettsteori.

Erik var professor ved Universitetet i Bergen fra 2009 til 2019, med et undervisningsansvar knyttet til bl.a. kontraktsrett og juridisk metode. Han har også vært professor II ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Videre har han erfaring som dommerfullmektig, universitetslektor, førsteamanuensis, postdoktor, advokatfullmektig i BAHR (2000-2001) og advokatfullmektig og advokat i Simonsen Vogt Wiig (2013-2016). Han har dessuten vært hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (2011-2016). Erik er cand. jur. fra Universitetet i Bergen (1999), og fra samme universitet har han en juridisk doktorgrad i læren om berikelseskrav (2006). Hans vitenskapelige produksjon ligger særlig innen kontraktsrett, erstatningsrett, rettskildelære og læren om restitusjons- og berikelseskrav.

Kompetanseområder

Advokater

Erik Titlestad Monsen

Publisert

07. mai 2019