Erlend W. Holstrøm - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Erlend W. Holstrøm velkommen som ny partner i Schjødt. Han har i mange år arbeidet med store saker innenfor offshore-, bygg- og anleggsentreprise, og vil inngå i vår tvisteavdeling.

Erlend har bred kompetanse innenfor forretningsjuridiske spørsmål, primært med rådgivning, kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning knyttet til offshore-, bygg- og anleggsentreprise samt kjøp, salg, utleie og utvikling av eiendom. Han prosederer tvister for norske domstoler og ved voldgift regelmessig.

Erlend har også bred internasjonal erfaring, bl.a. fra ulike oppdrag i Asia ved advokatkontorer i Shanghai og Singapore hvor han over en lengre periode arbeidet med løpende rådgivning til bedrifter i etableringsfase, joint ventures, kjøp/salg/restrukturering av virksomhet, finansiering, handel/distribusjon, fabrikasjons- og byggeprosjekter.

Kompetanseområder

Publisert

15. desember 2017