Geir Evenshaug - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Geir Evenshaug velkommen som ny partner i Schjødt. Han bistår primært selskaper, investorer, finansrådgivere og mellomledd innen olje-, gass- og energisektoren, og inngår i vår Olje, Energi & Shippingavdeling.

Geir bistår i forbindelse med offentlige og private fusjoner og oppkjøp, børsnoteringer, omstruktureringer av kapitalmarkeder og i forbindelse med oppkjøpsfinansiering og refinansiering av eksisterende gjeld. En stor del av porteføljen er knyttet til grensekryssende transaksjoner innenfor olje- og gassektoren.

Geir har gjennomført en rekke store M&A-transaksjonerinnen olje- og gassektoren de siste årene.

Chambers & Partners' kilder uttalte følgende om Geir, "is particularly good at catching the important issues quickly, and before a problem arises". Legal 500s kilder betegner Geir som "a very good corporate lawyer with the ability to see the big picture".

Kompetanseområder

Advokater

Geir Evenshaug

Publisert

04. februar 2019