Hallvard Gilje Aarseth - Ny partner i Schjødt

Hallvard Gilje Aarseth begynte i Schjødt 2. januar 2018 og inngår i vår prosedyreavdeling. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett.

Hallvard arbeider med tvisteløsning innen en rekke felter, herunder kontraktsrett, erstatningsrett og saker med offentligrettslig tilsnitt. Han har også spisskompetanse innen fornybar energi og har bistått vind-, vannkraft- og nettselskaper med både løpende rådgivning og tvisteløsning.

Hallvard er utdannet ved Universitetet i Oslo med utveksling ved University of Edinburgh. Han har også vært vitenskapelig assistent ved Institutt for Sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett. Før han begynte i Schjødt arbeidet Hallvard som advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har også arbeidet som advokat i advokatfirmaet Thommessen og som dommerfullmektig.

Kompetanseområder

Publisert

02. januar 2018