Helle Kjærstad - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Helle Kjærstad velkommen som ny partner i Schjødt. Hun spesialiserer seg innen shipping og offshore, olje og gass og tiltrer i vår avdeling Olje, Energi & Shipping.

Helles primærområde er tvisteløsning, men hun har også omfattende transaksjonserfaring i disse bransjene, og hun har hatt engelsk advokatbevilling ("solicitor") siden 2002.

Innen shipping bistår Helle klienter med en rekke forskjellige typer saker, herunder krav i forbindelse med skipsbygging, certeparti, salg og kjøp av skip, kargo- og bunker krav, arrest, m.m. Hun har også bred erfaring med å håndtere grenseoverskridende insolvens og tvangsfullbyrdelse o.l. over hele verden.

Helle har dessuten håndtert en bred variasjon av saker i forbindelse med ulykkestilfeller som involverer skip, herunder brann, grunnstøting, kollisjon, sammenstøt, tap av fortøyning og hendelser med pirater.

Helle bistår også ved sanksjoner, både i forbindelse med operasjonelle problemer som oppstår, og i utforming og implementering av compliance prosedyrer.

Helle er kjent for sin evne til å praktisk og effektivt veilede klienter i forbindelse med juridiske og kommersielle problemer som oppstår i deres daglige drift.

Helles ekspertise innen offshore, olje og gass omfatter transaksjoner, tvisteløsning og prosedyre, hovedsakelig med hensyn til FPSOer, bore- og forsyningsfartøy. Hun har bistått i noen av de største og mest komplekse voldgiftene i London på disse områdene de senere årene.

Kompetanseområder

Advokater

Helle Kjærstad

Publisert

15. januar 2019