Publikasjon: International Securities Law Handbook

Kapittelet "Norway" er skrevet av Schjødt partner, Erling Christiansen. Dette var første bind av det som nå er en serie med oversiktsverk som folk fra medlemsfirmaer i World Law Group lager for advokater, bedriftsledere, og andre som er involverte i multinasjonale og grenseoverskridende transaksjoner.

Dette bindet omhandler internasjonale fondsmarkeder og regulering av tilbud og handel med verdipapirer samt andre typer regulerte investeringer i en rekke jurisdiksjoner. Den tredje utgaven inkorporerer endringer som har funnet sted i verdipapirlovgivning på internasjonalt og nasjonalt nivå siden den andre utgaven i 2005.

Team bestående av praktiserende advokater i 35 forskjellige land beskriver verdipapirmarkedene, reguleringsmyndigheten, viktige lover som regulerer markedene, prosedyrer og metoder for søknader om børsnoteringer, sivilrettslig og strafferettslig ansvar ved brudd på verdipapirlovgivning, prospekt/opplysningsplikt når verdipapirer tilbys, oppgaveplikt og valutakrav, andre krav og unntak når verdipapirer tilbys for gjensalg og sekundærhandel, spesialtilfeller ved overtakelse samt andre emner.

Bidragsyter: Erling Christiansen
Forlag: Kluwer law International
År: 2010
Antall sider: 705
ISBN: 978-90-411-3234-5

Kompetanseområder

Publisert

04. januar 2010