Publikasjon: Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten

Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten av Halvard Helle og Vidar Strømme

Norsk Presseforbund vedtok den første Vær Varsom-plakaten (VVP) i 1936. Siden er plakaten revidert en rekke ganger, siste gang sommeren 2015. Med fremveksten av nye medier er presseetikken i dynamisk utvikling, og behovet er derfor større enn noen gang for en samlet fremstilling av hvordan de enkelte bestemmelsene i plakaten blir praktisert.

Advokatfirmaet Schjødts medarbeidere har gjennom mange årtier representert norske medier i medierettslige tvister, og dette arbeidet danner grunnlaget for Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten. Men det er viktig å understreke skillet mellom medierett og presseetikk. Pressens Faglige Utvalgs (PFUs) håndheving av det presseetiske regelverket er ikke rettslig bindende, og det finnes ikke alltid et fasitsvar på hva som er god presseskikk i en gitt situasjon.

Hvordan praktiserer utvalget det presseetiske regelverket? Samlet sett kan PFUs avgjørelser gi en pekepinn om hvordan presseetikken utvikler seg. I summen av enkeltavgjørelser er det mulig å finne bærende presseetiske prinsipper, selv om avgjørelsene ikke alltid er helt entydige.

Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten passer for alle som er opptatt av presseetikk, for studenter og ansatte i mediene. Boken, med Vidar Strømme og Halvard Helle som redaktører, er skrevet i samarbeid med Ingvald Falch, Emanuel Feinberg, Øivind K. Foss, Therese Karlsson Hauger, Magnus Lütken, Sigurd Holter Torp og Anne-Marit Wang.

Anmeldelsen av boken kan leses her.

Forfattere: Halvard Helle og Vidar Strømme
Forlag: Cappelen Damm
År: 2016
Antall sider: 280
ISBN: 9788202522681

Kompetanseområder

Advokater

Halvard Helle
Vidar Strømme

Publisert

15. mai 2016