Materialsamling i børs- og verdipapirrett 2017/2018

Materialsamlingen er det definitive oppslagsverket og en anerkjent klassiker for alle som jobber med børs- og verdipapirrett – advokater, konsernjurister i børsnoterte foretak, offentlig ansatte jurister samt ansatte i verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og regulerte markeder. Materialsamlingen vil være meget nyttig for en rekke andre brukergrupper også.

Materialsamlingens 20. utgave er delt i to bøker; Corporate inneholder reglene for utstedere av børsnoterte aksjer og obligasjoner. Compliance dekker reglene for foretak under tilsyn. Samlingen er oppdatert pr. 30. juni 2017 og har inkorporert alle relevante endringer siden siste utgave. Flere sentrale tekster er også i engelsk oversettelse.

Bøkene kan kjøpes samlet eller hver for seg. Fraktkostnader kommer i tillegg.

  • Begge bøker: kr 1.000,- + MVA
  • Én bok (Corporate eller Compliance): kr 620,- + MVA

BESTILLING - send oss følgende informasjon på epost til mlar@schjodt.no

Jeg bestiller følgende: Begge bøker ___stk Kun Corporate ___stk Kun Compliance ___stk

Firma/etat/org:

Bestillers navn:

Adresse:

E-postadresse:

Tlf:

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg

Publisert

27. juni 2017