Materialsamlingen i børs- og verdipapirrett

Materialsamlingens 20. utgave er delt i to bøker; Corporate inneholder reglene for utstedere av børsnoterte aksjer og obligasjoner. Compliance dekker reglene for foretak under tilsyn. Samlingen er oppdatert pr. 30. juni 2017 og har inkorporert alle relevante endringer siden siste utgave. Flere sentrale tekster er også i engelsk oversettelse.

Dette er det definitive oppslagsverket og en anerkjent klassiker for alle som jobber med børs- og verdipapirrett i vid forstand. Blant annet praktiserende advokater, konsernjurister i børsnoterte foretak, offentlig ansatte jurister samt ansatte i verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og regulerte markeder. Materialsamlingen vil imidlertid også være meget nyttig for en rekke andre brukergrupper.

Bøkene kommer i et hendig paperback-format. De kan kjøpes samlet for 1000 kr eller hver for seg for 620 kr pr stk.

Du kan bestille boken ved å sende en epost til: mlar@schjodt.no

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg

Publisert

30. juni 2017