Publikasjon: Mergers and Acquisitions: Handbook 2012/13

Mergers and Acquisitions er en internasjonal oversikt som utkommer årlig. Håndboka inneholder informasjon om transaksjoner, den har landsoversikter på Q&A og den gir detaljer om anbefalte M&A advokater og advokatfirmaer i jurisdiksjoner over hele verden. Erling Christiansen og Viggo Bang-Hansen har skrevet kapitlet "Norway".

Bidragsytere: Erling Christiansen og Viggo Bang-Hansen
Forlag: Practical law company
År: 2013
Antall sider: 580
ISSN: 1477-397X

Kompetanseområder

Advokater

Viggo Bang-Hansen

Publisert

01. januar 2013