Mestergruppen kjøper Saltdalsbygg

Schjødt har bistått Ferd-eide Mestergruppen AS i erverv av kontrollerende eierposisjon i Saltdalsbygg AS.

Bistanden har pågått siden februar i år og har omfattet alle steg av transaksjonen, inkludert gjennomføring av due diligence, utarbeidelse av avtaleverk og forhandlinger.

Saltdalsbygg produserer hus og hytter, og har gjennom flere år satset på automatisering av produksjonen. Mestergruppen så spesielt på den industrielle kapasiteten og kompetansen som viktige grunner til et oppkjøp. Med kjøpet forsterker Mestergruppen sin posisjon innen hytte- og husbygging i Norge. Saltdalsbygg produserer rundt 450 hytter og 50 hus årlig. Mestergruppen har fra før av tre kjeder som organiserer frittstående medlemsbedrifter: Mesterhus, Systemhus og Blinkhus. Disse produserer rundt 3500 boliger og 300 hytter i Norge årlig. Saltdalshytta var fra før av Norges nest største hyttebygger.

Kompetanseområder

Publisert

20. juni 2017