Publikasjon: Misbruk av dominerende stilling

Partner i Schjødt, Olav Kolstad, har skrevet "Misbruk av dominerende stilling: studier i konkurranserett" som tar opp en rekke aktuelle og praktiske problemstillinger knyttet til konkurranserettens forbud mot misbruk av dominerende markedsstilling.

Boken behandler bl.a. temaer som forbud mot rovprising, regulering av lisensieringsnektelser og effektivitetsforsvaret. Den ser også på myndighetenes vedtakskompetanse i konkurransesaker.

Forfatter: Olav Kolstad (red.)
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2007
Antall sider: 562
ISSN: 978-82-15-01138-7 

Kompetanseområder

Advokater

Olav Kolstad

Publisert

02. januar 2007