Oslo Areal kjøper for 922,5 MNOK

Oslo Areal AS har kjøpt Strandveien 4-8 AS og Strandveien 10 AS av Ferd Eiendom AS for til sammen 922,5 millioner.

Foto: Ferd Eiendom Foto: Ferd Eiendom

Eiendomsverdien i transaksjonen på 922,5 millioner kroner gir ifølge Oslo Areal en yield på i underkant av 5 prosent. Eiendommen er hovedsakelig leid ut til Lundin Norway på en langsiktig leieavtale.

Inkludert parkering er Strandveien 4, 8 og 10 på ca. 23 500 kvadratmeter. Eiendommen ligger sentralt på Lysaker, og overtakelse er planlagt 1. mars 2017.

Schjødt var rådgiver for kjøperne og leverte due diligence og kontraktsforhandlinger.

Mer informasjon

Kompetanseområder

Advokater

Geir Sand

Publisert

28. januar 2017