Peter Bugge Hjorth - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Peter Bugge Hjorth velkommen som ny partner i Schjødt. Han vil primært arbeide med restrukturering, insolvens, og prosedyre med særlig fokus på finansrelaterte spørsmål, grensekryssende restruktureringer og bistand til selskaper og långiverposisjoner.

Han har bred erfaring med alt fra regulatorisk arbeid, obligasjonslån, restrukturering og insolvens, grensekryssende tvangsinndrivelse og tvangssalg innen flere sektorer, herunder olje og oljeservice, papirindustrien, gruveindustrien, detaljhandel og fast eiendom. Han har tidligere vært dommer i Sandefjord tingrett og kombinerer sin ekspertise innen restrukturering og insolvens med prosedyrearbeid med utspring fra konkurs, gjeldsinndrivelse og restrukturering og insolvensprosesser.

Kompetanseområder

Advokater

Peter Bugge Hjorth

Publisert

13. august 2018