Publikasjon: Petroleumsloven

Trond Stang og Amund Bjøranger Tørum, som begge er partnere i Schjødt, er medforfattere for boken "Petroleumsloven".

"Petroleumsloven" gir en systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er grundig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk. Det gjelder både horisontalt til relevante bestemmelser i petroleumsloven og andre lover, og vertikalt til forskrifts- og avtaleverket gitt i henhold til petroleumsloven.

I tillegg belyser forfatterne forholdet til EØS-avtalen med tilhørende direktiver som er gjennomført i petroleumsloven med forskrifter.

Redaktører: Trond Stang og Amund Bjøranger Tørum
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2009
Antall sider: 924
ISBN: 978-82-15-01577-4

Kompetanseområder

Advokater

Trond Stang
Amund Bjøranger Tørum

Publisert

02. januar 2009