Publikasjon: Børs- og verdipapirrett

I denne boken gir forfatteren en introduksjon til og en oversikt over børs- og verdipapirretten. Boken behandler blant annet børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og rammebetingelser for investorer (innsidebestemmelser, tilbudsplikt, flaggings- og meldeplikt m.m.) samt reglene for registrering av og oppgjør ved handel med finansielle instrumenter.

Boken er beregnet på advokater, domstolene, tilsynsmyndigheter, finansinstitusjoner, børsnoterte selskaper og andre aktører i verdipapirmarkedet, i tillegg til studenter og andre som ønsker en oversikt over fagfeltet.

Forfatter: Knut Bergo
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
År: 2014
Antall sider: 380
ISBN: 9788202347468

Kompetanseområder

Advokater

Knut Bergo

Publisert

23. oktober 2014