Publikasjon: Materialsamling i børs- og verdipapirrett

Materialsamling i børs- og verdipapirrett kommer nå i ny utgave. Siden siste utgave har det skjedd en stor mengde endringer, og omfanget av tekster har økt kraftig, blant annet knyttet til implementeringen av MiFID II. Vi har derfor valgt å utgi boken i ett bind, med noe redusert papirtykkelse. Dermed samles det definitive oppslagsverket innen børs- og verdipapirretten igjen mellom to permer, i et hendig format.

Boken inneholder lover, forskrifter og børsregler, herunder engelske oversettelser av de mest sentrale tekstene, og gjeldende EU-forordninger. Videre har vi inntatt en rekke supplerende kilder, som omtale av dommer fra lagmannsrett og Høyesterett og avgjørelser fra Børsklagenemnden. Samlingen er oppdatert pr. 1. januar 2019. Enkelte sentrale forordninger på vei inn i norsk rett er også inntatt, herunder markedsmisbruksforordningen.
 
Materialsamlingen vil blant annet være til nytte for advokater, ansatte og styremedlemmer i børsnoterte selskaper og foretak under tilsyn, samt revisorer, ansatte i forvaltningen og studenter.

Boken koster 990 kr eks. MVA og kommer fra trykkeriet i midten av mars. Fraktkostnader kommer i tillegg.
 
Bestilling_button.jpg

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Birte Berg

Publisert

01. mars 2019