Publikasjon: Knophs oversikt over Norges rett

Knophs oversikt over Norges rett ble utgitt for første gang i 1934, og har i dag en unik posisjon innen norsk juridisk litteratur. Boken gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder, både for juridiske studenter og alle andre som ønsker en innføring i norsk rett.

Senioradvokat Tore Fjørtoft og partner Hugo Matre har skrevet kapitlene om henholdsvis sammenslutningsrett og skatterett.

Redaktør: Harald Irgens-Jensen
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2019
Antall sider: 800
ISBN: 9788215031934

Kompetanseområder

Advokater

Hugo P. Matre
Tore Fjørtoft

Publisert

24. mai 2019