Publikasjon: Materialsamling i børs- og verdipapirrett er kommet!

Vi har gleden av å meddele at ny utgave av materialsamlingen nå er tilgjengelig. Boken kommer denne gangen i ett, i et modernisert bind, med alle relevant kilder.

Boken inneholder lover, forskrifter og børsregler, herunder engelske oversettelser av de mest sentrale tekstene, og gjeldende EU-forordninger. Videre har vi inntatt en rekke supplerende kilder, som omtale av dommer fra lagmannsrett og Høyesterett og avgjørelser fra Børsklagenemnden. Samlingen er oppdatert pr. 1. januar 2019. Enkelte sentrale forordninger på vei inn i norsk rett er også inntatt, herunder markedsmisbruksforordningen.

Materialsamlingen vil blant annet være til nytte for advokater, ansatte og styremedlemmer i børsnoterte selskaper og foretak under tilsyn, samt revisorer, ansatte i forvaltningen og studenter.

Boken koster 990 kr eks. MVA. Fraktkostnader kommer i tillegg.
Den kan sendes ut fortløpende.


Bestilling_button.jpg

Dersom du har problemer med å bestille via linken overfor, kan du sende din bestilling direkte til mlar@schjodt.no.

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Birte Berg

Publisert

10. april 2019