Publikasjon: Samvirkeforetak

Samvirkeforetak er en grunnbok som klargjør samvirkeformens økonomiske konsekvenser for foretakene og deres medlemmer. Boken redegjør for rettsreglene om økonomiforhold i samvirkeforetak: samvirkerett, skatt, avgift og i noen grad regnskap.

Det gis en fremstilling av samvirkebegrepet, økonomiske utdelinger til medlemmene, finansiering og kapitalvern. Boken drøfter også om det er økonomisk lønnsomt å bruke samvirkeformen fremfor andre organisasjonsformer. Skatte- og avgiftsreglene trekkes løpende inn i fremstillingen. Har itteraturliste, lov- og doms- og stikkordregister.

Forfattere: Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
Forlag: Gyldendal akademisk
År: 2009
Antall sider: 243
ISBN: 9788205398184

Kompetanseområder

Advokater

Tore Fjørtoft

Publisert

13. november 2009