Publikasjon: Redaktørhåndboken

Partner i Schjødt, Vidar Strømme, har forfattet kapitlet "Slik unngår du å bli domfelt".

Bidragsyter: Vidar Strømme
Forlag: Norsk Redakørforening
År: 2010
Antall sider: 392
ISBN: 978-82-91787-11-4


"Redaktørhåndboken: slik blir du en bedre redaktør" er en av få håndbøker spesielt rettet inn mot redaksjonelle ledere. "Redaktørhåndboken: slik blir du en bedre redaktør" er en praktisk innrettet bok som gir konkrete råd og tips om hvordan ulike deler av redaktørjobben kan løses, og grunnleggende faktakunnskap om sentrale fagområder som en redaktør jevnlig må forholde seg til.

Kompetanseområder

Advokater

Vidar Strømme

Publisert

03. januar 2010