Publikasjon: Rett og toleranse

Kapitellet "Luganokonvensjonens autonome verneting for direkte misligholdskrav" er skrevet av Schjødt partner Amund Bjøranger Tørum.

Denne, sammen med de andre artiklene i festskriftet, er ment å reflektere Johan Thues orientering mot internasjonale spørsmål og hans engasjement på diverse felter innen jus. Har tabula gratulatoria.

Forfatter: Amund Bjøranger Tørum
Forlag: Gyldendal
År: 2007
Antall sider: 806
ISBN: 978-82-05-37592-5

Kompetanseområder

Advokater

Amund Bjøranger Tørum

Publisert

01. januar 2007