Schjødt-advokater i Advokatforeningens lovutvalg

Schjødt har de siste årene rekruttert en rekke advokater som er enere på sine fagfelt. Det er derfor svært hyggelig å kunne meddele at ytterligere en av våre advokater fra 1. januar 2019 tiltrer som medlem i ett av Advokatforeningens lovutvalg.

Advokatforeningens lovutvalg består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor utvalgets fagfelt. Gjennom å utarbeide høringsuttalelser, delta i møter med aktuelle myndigheter og avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål, bidrar utvalgene aktivt til utviklingen av lover og regler innenfor sine områder. Fra 1. januar 2019 er senioradvokat PhD Tore Fjørtoft medlem av lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk. Han er tilknyttet Schjødts M&A-avdeling og faggruppen for fiskeri og havbruk, der han har regulatoriske spørsmål som sitt spesialområde.

Schjødt er i tillegg representert i følgende lovutvalg:

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Cecilie Amdahl
Halvard Helle
Martin Jetlund
Olav Kolstad
Thomas Horn
Tore Fjørtoft

Publisert

12. desember 2018