Schjødt bistår med ny Norvestor-transaksjon

Norvestor meldte 12. september om en ny investering i Wexus Gruppen AS som etter halvannet års drift har etablert seg blant de ledende leverandørene av modulbygg til anlegg, skoler, barnehager mv. Byggene produseres i hovedsak på en egen fabrikk i Estland som Wexus Gruppen AS kjøpte tidligere i år.

Transaksjonen har involvert DD over landegrenser, forhandlinger av avtaleverk, etablering av nye lånerammer i bank etc. Schjødt har bistått Norvestor gjennom hele prosessen.

Mer informasjon

Casher inn 150 mill. etter halvannet år (DN.no)

Kompetanseområder

Publisert

18. september 2017