Schjødt bisto Ocean Yield

Schjødt bisto Ocean Yield ASA i en sale & leaseback-transaksjon, hvor det ble inngått avtale om kjøp av fire 2014-bygde containerskip med 12 års bareboat charter til selskaper eid og garantert av CMB N.V.

Den samlede summen er på ca 120 millioner dollar. Avtalen ble signert 12. juni 2018, og levering av skipene er planlagt gjennomført i juli.

Mer informasjon:

Kompetanseområder

Advokater

Henrik Aadnesen
Camilla Skøie Mørkve
Rebecca Lund Nakkim

Publisert

12. juni 2018