Schjødt og DN seiret i Strasbourg

Torsdag avsa EMD dom i saken "Becker v Norway", en sak om medienes kildevern. Spørsmålet var om en journalist måtte gi opplysninger om sin kontakt med en mulig kilde.

Det spesielle var at personen selv hadde oppgitt å være kilde, hvilken rettslig betydning hadde det?

Både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett mente journalisten pliktet å forklare seg om sin kildekontakt. Dette var første gang EMD behandlet en slik problemstilling, og første gang Schjødt vinner frem i en dom i EMD.

Mer informasjon:

Kompetanseområder

Advokater

Vidar Strømme

Publisert

05. oktober 2017