Publikasjon: Skatteprosess

Partner i Schjødt Hugo P. Matre, er én av to redaktører for boken "Skatteprosess". Boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning: Skatteforvaltningens undersøkelsesplikt, skattyteres opplysningsplikt, sanksjoner, tilleggsskatt, samarbeid mellom skatteetat og politi, bevisavskjæring mv.

Boken vil ha interesse både for ansatte i skatteforvaltningen, skattytere og deres rådgivere og studenter. Bidragsyterne for øvrig er enten ansatt i skatteforvaltningen eller i privat praksis som skatterådgivere. Kapitlene representerer bearbeidede prosjektoppgaver av deltagere på masterstudiet i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI. I tillegg er det egne bidrag av redaktørene, professor Ole Gjems-Onstad og Schjødtadvokat Hugo P. Matre.

Redaktører: Hugo P Martre og Ole Gjems-Onstad
Forlag: Gyldendal
År: 2011
Antall sider: 316
ISBN: 978-82-05-41097-8

Kompetanseområder

Advokater

Hugo P. Matre

Publisert

03. januar 2011