Thomas Nordby - Ny partner i Schjødt

Thomas Nordby er ny partner i vår prosedyreavdeling. Han arbeider primært med tvisteløsning innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett, voldgift, forhandlinger og rettsmekling.

Han er spesialisert innen konkurranserett, offentlige anskaffelser og energirett, og har bred kunnskap om offentligrettslig regulering. I tillegg har Thomas erfaring som team- og forhandlingsleder og var i fire år Managing Partner i et av Norges største advokatfirmaer.

Thomas har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2005. Han har også ført et større antall saker for EU- og EFTA-domstolen.

Thomas er medlem av IBA Litigation Committee og engasjert i internasjonal tvisteløsning. Han er også styremedlem i Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. I tillegg er han leder for JUCs nettverk i kommersiell voldgift og medlem av Dansk Forening for Voldgift og The Norwegian Oil and Energy Arbitration Association.

Thomas er også forfatter av flere bøker som anses som viktige rettskilder, blant annet innenfor offentlige anskaffelser og EU- og konkurranserett.

Kompetanseområder

Publisert

28. februar 2018