Torkjel Kleppo Grøndalen - Ny partner i Schjødt

Vi ønsker Torkjel Kleppo Grøndalen velkommen som partner i Schjødt. Han har 15 års erfaring fra olje-, gass- og offshoreindustrien, både som advokat og som internadvokat. Torkjel tiltrer i vår avdeling Olje, Energi & Shipping.

Torkjel bistår oljeselskaper, offshore oljeserviceselskaper og staten i forbindelse med tvister, regulatoriske og kontraktsmessige forhold, i tillegg til M&A-transaksjoner.

Torkjels erfaring omfatter alle aspekter av olje- og gassindustrien, herunder kontraktsmessige og regulatoriske spørsmål, M&A, gasstransport, gassalg og prisrevisjoner, byggeprosjekter, tvister og olje- og gassoperasjoner. Torkjel har vært involvert i et stort antall M&A-transaksjoner som involverer olje- og gasselskaper og deres aktiva. Torkjel har erfaring som intern advokat både fra Gassco AS og BP Norge AS.

Torkjel har også vært sterkt involvert i den norske stats prosjekter innen karbonfangst og lagring (CCS), og jobbet en tid som Procurement Manager for det fullskala CCS-prosjektet på Mongstad (CCM).

Kompetanseområder

Advokater

Torkjel Kleppo Grøndalen

Publisert

15. januar 2019