Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med sosiale entreprenører

Schjødt har i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører, KS, Innovasjon Norge, Difi, Leverandørutviklingsprogrammet, Velferdsetaten i Oslo Kommune og SoCentral utarbeidet en veileder som skal hjelpe oppdragsgivere i møte med sosiale entreprenører i anskaffelsesprosesser.

Veilederen er utarbeidet for offentlige oppdragsgivere i deres møte med sosiale entreprenører, slik at det blir lettere for partene å finne muligheter for samarbeid og er publisert på Difis fagsider om offentlige anskaffelser, anskaffelser.no.

Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med sosiale entreprenører (PDF)

Kompetanseområder

Advokater

Thomas Nordby
Johanne Førde

Publisert

08. mars 2019