Arbeid med ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet har kommet til enighet med arbeidslivets parter om å starte en avsluttende prosess for å bli enige om en ny pensjonsordning for offentlig sektor. Formålet er å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen, som ble innført for ansatte i privat sektor fra 2011. Partene skal forsøke å forhandle en ny avtale innen 1. mars 2018.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har fremholdt at de ønsker en ordning som gir større fleksibilitet og gjør det mer lønnsomt å arbeide etter 62 år. Regjeringen har også tidligere forsøkt å komme til enighet om en tilpasning av offentlig tjenestepensjon, uten å lykkes.

Regjeringens pressemelding: Startar arbeidet med ny offentleg tenestepensjon (Regjeringen.no)

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

19. desember 2017