Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land er her – NVE peker på 13 aktuelle utbyggingsområder

NVE har nylig fullført en omfattende kartlegging av de samfunns- og miljømessige konsekvensene av vindkraftutbygging. Videre har NVE også foretatt en analyse av hvilke områder som vil være mest egnet for fremtidig utbygging.

Struktur

I en ny rapport presentert 1. april 2019 har NVE lagt frem oppdatert kunnskapsgrunnlag om sammfunsmessige og miljømessige virkninger samt pekt på 13 geografiske områder som NVE foreslår som aktuelle kandidater for fremtidige utbyggingsprosjekter. Antallet områder er redusert fra opprinnelig 43 områder som NVE utpekte i 2018.

NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

De utvalgte...

De 13 områdene som NVE foreslår som utpekte områder omfatter:

 • Vest-Finnmark
 • Namdal
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Sunnmøre og Nordfjord
 • Sunnfjord og Sogn
 • Nordhordland og Gulen
 • Sunnhordland og Haugalandet
 • Vest-Agder og Rogaland
 • Aust-Agder
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
 • Østfold
 • Nordre Hedmark

Forventningsfullt har bransjen, kommuner, fylkeskommuner, innbyggere, miljøvernorganisasjoner, turistnæringene, landbruket, og ikke minst leverandørindustri og investorer ventet på den nasjonale rammen. Og vi mener man trygt kan slå fast at forslaget inneholder noe for alle.

Hele NVEs rapport med nærmere informasjon om det foreslåtte lokasjonene er tilgjengelig på NVEs hjemmesider.

Forslag til nasjonal ramme for vindkraft (NVE.no)

Høring

Rapporten skal nå av OED sendes på høring. Deretter venter politisk behandling. Ettersom rapporten ikke utgjør et endelige vedtak eller innstillinger, forventer vi at rapporten vil utløse mange innspill og mye debatt. Ikke bare i de områdene som er plukket ut, men også i mange av de områdene som er ekskludert fra nasjonal ramme. Det vil altså gå lenge før rammen er endelig og bindende.

Vil rapporten likevel få betydning umiddelbart?

Vi har med stor interesse konstatert de svært grundige vurderingene og merknadene som NVE publiserer i hele 21 temarapporter i forslaget. Disse inneholder en sammenstilling av oppdatert faglig kunnskap, sammen med NVE sine syn på hvordan denne kunnskapen skal virke inn på vinrdkraftsakene. Miljødirektoratet og Riksrevisjonen har gitt omfattende bidrag til disse, sammen med en rekke andre etater og myndigheter, samt en omfattende mengde innspill.

Advokater

Sindre Søndenå Andersen
Hallvard Gilje Aarseth

Publisert

02. april 2019