Kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig fastsatt en forskrift som åpner for å øke kapasiteten til akvakulturtillatelser. Søknad må sendes innen 31. januar 2018.

  • Muligheten for kapasitetsøkning er knyttet til det nye trafikklyssystemet, som innebærer at kysten er delt inn i tretten grønne, gule eller røde soner på grunnlag av miljøstatus. I utgangspunktet er det bare oppdrettere i grønn sone som får lov til å vokse.
  • Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.
  • Etablerte aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å vokse med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.
  • Følgende produksjonsområder regnes som grønne:

Område 1: Svenskegrensen til Jæren
Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
Område 8: Helgeland til Bodø
Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
Område 10: Andøya til Senja
Område 11: Kvaløya til Loppa
Område 12: Vest-Finnmark
Område 13: Øst-Finnmark

  • Resten av den totale seks-prosenten skal tildeles gjennom auksjon. Departementet vil komme tilbake med forslag til egen forskrift om dette.
  • I alle produksjonsområdene vil oppdretterne få tilbud om seks prosent vekst dersom de kan oppfylle nærmere angitte dokumentasjonskrav angående lakselus. Tilbudet kan ikke overstige seks prosent per tillatelse, inkludert eventuell to-prosentsøkning som nevnt ovenfor. Prisen er også her 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med. Det må betales et saksbehandlingsgebyr på 12 000 kroner for hver lokalitet som vurderes.
  • Samlet kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn i 2018.

Advokater

Tord Fondevik
Tore Fjørtoft
Eirik Wold Sund

Publisert

04. januar 2018