Regjeringen vraker Stortingets forslag om eksportavgift for oppdrettsfisk

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen fulgt opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet oppdrettsfisk.

Regjeringen viser til at en eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk innebærer en rekke prinsipielle, økonomiske, rettslige og administrative utfordringer. En slik bruttoavgift vil også bryte klart med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem. I tillegg vil en ny eksportavgift på ubearbeidet laks, ørret og regnbueørret være i strid med Norges forpliktelser under EFTA-konvensjonen og de fleste EFTA-frihandelsavtalene. Regjeringen har derfor ikke foreslått å innføre en særskilt eksportavgift for oppdrettsnæringen.

Kompetanseområder

Advokater

Tord Fondevik
Morten Sandli
Eirik Wold Sund

Publisert

12. september 2017