Kultur

Schjødts stolte historie har innflytelse på våre verdier, vår advokatgjerning og vårt samspill med klienter og våre omgivelser. Faglig dyktighet og et sterkt engasjement kjennetegner tidligere og nåværende medarbeidere og danner grunnlaget for en prestasjonskultur som hjelper oss med å nå våre ambisiøse mål.