Historie

Schjødt kan se tilbake på en lang og innholdsrik firmahistorie preget av interessante enkeltpersoner, banebrytende rettsprosesser og saker for viktige internasjonale og nasjonale klienter innenfor ulike næringsinteresser. Disse begivenheter, personer og klientrelasjoner har vært med på å forme Schjødts firmakultur: en plattform med faglig og etisk sterkt fundament som i kombinasjon med en praktisk og klientorientert innstilling gjør at vi står på stødige ben når vi tenker fremover.

I begynnelsen

Firmaet bærer navnet til Annæus Schjødt (1888-1972) som i 1920 ble opptatt som partner i Høyesterettsadvokat Johan Bredals firma som var etablert i Christiania i 1894. Annæus Schjødt trådte ut i 1936 for å etablere sitt eget advokatfirma. Han var en av før- og etterkrigstidens sentrale advokater, og førte også en rekke store og prinsipielle saker for domstolene, bl.a. i tilknytning til rettsoppgjøret i 1945 der han var utnevnt aktor i saken mot Quisling. Senere kom bl.a. Annæus Schjødt jr. (1920) inn i firmaet, som gjennom 1950- og 60-årene utviklet seg til å bli et av de fremste advokatkontorer i landet med basis i sivil prosedyre som en viktig spesialitet.

Det var flere av samtidens mest anerkjente advokater som hadde høyesterettsadvokat Johan Bredal som sin læremester etter århundreskiftet. En av disse var også Herman Christiansen (1878-1950) som ble partner i hans firma i 1911 men som trådte ut i 1920 for å starte sitt eget advokatfirma, det samme året som Annæus Schjødt trådte inn. Herman Christiansen var en av de store industriadvokatene i sin samtid  - hans firma  representerte bl.a. store amerikanske industrikonserner som deltok i industrialiseringen av Norge. Senere kom bl.a. Erling Christiansen (1920-1982) inn i firmaet, som vokste til å bli et fremtredende advokatfirma med hovedvekt på rådgivning mot mange av de større utenlandske virksomheter som etter hvert kom til å etablere seg i Norge.

Utviklingen

Et avgjørende steg i firmaets utvikling fant sted ved fusjonen mellom den prosedyrerelaterte virksomheten i Schjødt-firmaet og den forretningsbaserte virksomheten i Christiansen-firmaet. Det skjedde i 1968 og firmaet tok navnet Høyesterettsadvokatene Schjødt, Dahl-Hansen, Christiansen og Schjødt. Senere ble navnet endret flere ganger, som ledd i partneropptak og utvidelser. I tiden som fulgte gjennom 1970- og 80-årene ble den forretningsjuridiske del av firmaets virksomhet mer fremtredende, selv om firmaet også videreførte vektleggingen av sivil prosedyre som en viktig del av satsningsområdet, bl.a. med betydelige oppdrag innen injurierettens område. Nye partnere kom til i disse årene, og i 1983 ble det besluttet å endre firmaets navn til Advokatfirmaet Schjødt.

I 1989 ble det innledet et samarbeid med Advokatfirmaet Martens i Bergen. Dette var et advokatfirma med lange tradisjoner innenfor sitt geografiske område. Senere ble firmaet utvidet med egne kontorer både i Stavanger og Ålesund, i henholdsvis 1999 og 2000. Mens Stavanger er sentrum for norsk oljevirksomhet er Ålesund et viktig sentrum bl.a. for norsk oppdrettsnæring og fiskeri. I 2006 ble det etablert en filial i Brussel - et viktig skritt i utviklingen av firmaets internasjonalisering.

I dag

I dag fremstår Schjødt som et stort og internasjonalt orientert firma med tilgang til juridisk ekspertise av høy kvalitet innenfor de fleste forretningsjuridiske disipliner, fullservice og spesialisert på en gang. Firmaet har fortsatt å fokusere på sine to historiske hovedområder og har vokst til å bli en moderne kunnskapsbedrift med over 150 advokater som først og fremst betjener norsk og internasjonalt næringsliv innenfor de fleste næringsgrener. Hovedtyngden av firmaets arbeid ligger innenfor forretningsjuss i vid forstand, og omfatter bl.a. transaksjonsjuss, sivil prosedyre, børs- og verdipapirrett, selskapsrett, medierett, bank/finans, skatterett, arbeidsrett, entreprise og fast eiendom, IT og telekom, energirett, EØS-rett samt offentlige anskaffelser.

Firmaet har forbindelser over hele verden. Gjennom deltakelse i bilaterale nettverk samarbeider Schjødt innenfor ulike fag- og bransjeområder globalt. Slike forbindelser gjør det bl.a. mulig å tilby våre klienter førsteklasses advokatbistand i alle viktige land på kort varsel.