Samfunnsengasjement

I vår visjon har vi uttrykt at vi ønsker å delta i samfunnets omstilling og utvikling. Først og fremst oppnår vi dette ved å bidra til lovendringer og regulatorisk utvikling, ved prinsipielle rettsprosesser og ved rådgivning til myndigheter og klienter i privat sektor i saker av stor betydning for det norske næringslivet. Vi har imidlertid også gjort en prioritering av å gi pro bono-bistand til enkeltpersoner og viktige prosjekter, samt bidra i andre samfunnsnyttige tiltak og offentlige og private sammenhenger.

Schjødt er et ambisiøst og økonomisk profitabelt firma. Samtidig har mange av våre partnere og ansatte valgt advokatyrket med et underliggende ønske om å bidra til å fremme rett og rettferdighet.

Som firma oppmuntrer vi våre ansatte til påta seg verv og oppgaver på ikke-kommersiell basis, og mange av våre partnere og advokater er involvert i arbeid med veldedige organisasjoner, stiftelser, kulturinstitusjoner og andre samarbeidsprosjekter.

Våre advokater, fra unge fullmektiger til erfarne partnere, er stolte over å bidra i vårt pro bono-arbeid. Schjødt allokerer hvert år betydelige ressurser til slikt arbeid, et arbeid vi har institusjonalisert blant annet gjennom vedtakelse av retningslinjer for utvelgelse og oppfølging av slike saker, slik at dette kan skje systematisk og målrettet. I flere år har vi særlig prioritert saker relatert til grunnleggende menneskerettigheter og ytringsfrihet. Leder for pro bono-arbeidet er for tiden vår partner Vidar Strømme.

Schjødt er aktive i advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Schjødt har dessuten i flere år deltatt aktivt i foreningens arbeid for å bedre rettshjelpstilbudet for asylsøkere og innvandrere som har vært gjenstand for utvisning. I flere tilfeller har vårt engasjement og vår kompetanse medført overprøving av vedtak og suksessfulle anker, slik at man har unngått utsendelse av mennesker til en høyst usikker skjebne.

I noen særlige tilfeller har vi valgt å engasjere oss i enkeltsaker som faller langt utenfor vår rolle som forretningsadvokater, men hvor vi har ønsket å bidra til å avverge alvorlig urett. Eksempler på slike tidligere saker er gjenopptakelsen av Per Liland-saken, et justismord som sendte sjokkbølger gjennom det norske rettsvesenet.

Av eksempler på samarbeid med privat sektor er vårt partnerskap med et stort konsern der vi tilbyr pro bono-tjenester til individer og mindre selskaper gjennom deres respekterte og innovative program for sosialt entreprenørskap.

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom