Visjon

Schjødt skal være førstevalget når viktige verdier står på spill. Vi skal være en tydelig bidragsyter til samfunnets utvikling.

Visjonen uttrykker et ambisjonsnivå. Målet er å skape og videreutvikle en prestasjonskultur basert på felles verdier, lagarbeid og engasjement. Vi stiller derfor høye krav til vårt faglige nivå, vår forretningsforståelse og vår klientservice. Våre ambisjoner for fremtiden hjelper oss til å strekke oss langt for våre klienter. Vi ønsker å være det foretrukne forretningsjuridiske advokatmiljø i Norge.

Vi erfarer at våre medarbeidere på denne måten opplever sitt arbeid meningsfylt og utviklende.

Samfunnet vi lever i, er i sterk utvikling. Endringer skjer også gjennom enkelttransaksjoner, regulatoriske avklaringer og rettsprosesser. Vi ønsker å besitte den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendig for effektivt å kunne delta i denne utviklingen gjennom vårt arbeid for klienter. I Schjødt sier vi gjerne at vi er bærere av "en uredd tradisjon". For oss betyr det at vi, når det er nødvendig, påtar oss oppgaver og inntar standpunkter som er omstridte eller som vi mener er av stor betydning for rettsutvikling eller samfunnet, selv om det tilsynelatende ikke er i samsvar med firmaets kommersielle interesser.

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom