Internasjonalt fokus

Vi har en betydelig markedsandel og en stor portefølje av internasjonale klienter og saker. Dette er et av Schjødts strategiske fortrinn og vi arbeider hver dag med å videreutvikle vår innsikt, kompetanse og våre tjenester når vi bistår utenlandske klienter med forretningsvirksomhet i Norge og norske klienter med økonomiske interesser eller aktiviteter i utlandet.

Vi har amerikanske, kinesiske, britiske, tyske, og skandinaviske advokater - hele 50 % av våre advokater har utenlandsk arbeidserfaring og/eller hele eller deler av sin juridiske utdannelse fra utlandet. For å sikre kultur- og forretningsforståelse, spesialistkompetanse og tilgang til de beste kontakter har vi etablert egne "desks", dvs. koordinerende team for Tyskland, Kina, India og USA. Videre har vi gjennom mange år etablert meget gode kontakter og samarbeid med ledende advokatfirmaer globalt slik at våre klienter sikres tilgang til den fremste ekspertisen. Schjødt har også et kontor i London, en av verdens viktigste finanshovedsteder, og et knutepunkt for selskaper innenfor en rekke bransjer.

Vi har vært juridisk rådgiver på flere internasjonale oppkjøps- og fusjonstransaksjoner enn noe annet firma de senere år og er involvert i en rekke store internasjonale tvister, inkludert innenfor internasjonal voldgift.

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom