Klienthåndtering

Schjødt har en helhetlig "one firm"-filosofi på tvers av våre kontorer. Dette sikrer at klienten får førsteklasses rådgivning og saksbehandling uansett kontaktpunkt.

Schjødt har effektive systemer for å ivareta den enkelte klients behov fra det øyeblikk behovet for juridisk bistand meldes inn, til saken anses avsluttet.

Hvert oppdrag blir delegert av en avdelingsleder som holder seg løpende orientert om kompetanse og tilgjengelighet i vårt firma. Sammen med informasjon om klientens egne ønsker og forståelse av sakens egenart, utpekes den advokat som er best egnet til å ta ansvar for oppdraget. Avdelingsleder er også ansvarlig for å sikre at den saksansvarlige advokat blir tildelt en eller flere advokater for å håndtere saken mest mulig effektivt.

For å sikre at våre klienter til enhver tid tilbys den ypperste ekspertise, vil saksansvarlig advokat i noen tilfeller være en annen enn den som er angitt som klientens kontaktperson. Klientens kontaktperson vil imidlertid alltid følge opp arbeidet som blir gjort for å ivareta ensartet rådgivning og sikre at vi alltid leverer etter klientens ønsker.

Klienten vil motta en skriftlig bekreftelse når en ny sak opprettes. Denne bekreftelsen vil inneholde navnet på saksansvarlig advokat og advokatene som eventuelt bistår, navn på saksansvarliges sekretær og et estimat på når saken vil bli ferdigstilt.

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom