Kunnskapsforvaltning

Kunnskap er basisen i vår virksomhet, selve fundamentet for at vi effektivt kan tilby våre klienter et bredt spekter av tjenester av aller høyeste kvalitet. Ikke overraskende er vårt interne kunnskapsarbeid derfor en svært viktig del av vår virksomhet. Schjødt har en solid kunnskapsavdeling, som konstant jobber med utvikling av tiltak som kan gjøre våre medarbeidere bedre og mer effektive. I dette arbeidet benytter vi oss av spesialkompetansen hos kunnskapsmedarbeiderne, i tillegg til å involvere advokatene direkte for å optimalisere tiltakene til det enkelte fagområde.

En sentral del av kunnskapsarbeidet er våre utviklede erfaringsarkiver og dokumentdatabaser som bidrar til å skape systemverdier og over tid sørger for at kan vi levere bedre, raskere og mer kostnadseffektive tjenester for klientene. Disse kunnskapsverktøyene er i konstant utvikling, og sammen med kunnskapsavdelingen er de en sentral bidragsyter til at våre advokater stadig jobber smartere.

En annen viktig del av kunnskapsarbeidet er våre interne utdanningsprogrammer. Schjødtskolen for de yngre fullmektigene og Schjødt Academy for samtlige ansatte. Gjennom Schjødt Academy fører vi våre medarbeidere gjennom faglige utviklingsprogrammer som i tillegg til å sikre en videreutdanning i juridiske forhold, også tar for seg andre relevante områder som regnskap, forhandlingsteknikk og ledelse. I tillegg tilbys spissede aktiviteter innenfor en rekke definerte kompetanseområder, noe som hever kvaliteten på alle som jobber i firmaet.

Gjennom Kunnskapssenteret tilbyr vi advokatene nødvendig kildestøtte. Her finner de det meste av relevant faglitteratur både i form av bøker og elektroniske informasjonstjenester. Schjødt har i dag en nær komplett samling av juridisk litteratur og har i tillegg et bredt utvalg av internasjonalt fagstoff.

Kunnskapsmedarbeiderne støtter også advokatene med avansert kildesøk for å sikre at grunnlaget i saksarbeidet er det beste.

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom