Nøkkelfakta

Schjødt er et av Norges ledende forretningsjuridiske advokatfirmaer med ca. 170 advokater og kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og London. Vi tilbyr en fullservice praksis for næringslivsaktører med virksomhet eller interesser i Norge.

  • Vi er stolte av vår lange tradisjon som en viktig bidragsyter i Norges viktigste transaksjoner, rettstvister og juridiske utviklinger.
  • Vi oppnår enestående resultater i domstolene og i voldgiftssaker. 16 av våre advokater har møterett for Høyesterett og har prosedert over 26 saker for Høyesterett de to siste årene.
  • Vi har opprettet en utredningsgruppe med våre fremste advokater på forskjellige fagfelt. Gruppen kan avgi betenkninger og analyser til klienter med spesielt komplekse og krevende spørsmål også i forhold til sentrale myndigheter.
  • Schjødt har en rekke advokater med doktorgrad og mer enn 50 % av våre advokater har juridisk utdanning og/eller arbeidserfaring fra utlandet med et utstrakt samarbeid med advokatfirmaer globalt.
  • Våre advokater har utgitt en rekke bøker og publikasjoner som anses å være ledende rettskilder innen deres respektive fagområder.
  • Vi har et utstrakt samarbeid med et nettverk av topprangerte advokatfirmaer globalt. Vi er også medlem av World Law Group.
  • Schjødts advokater bistår i de største og mest komplekse transaksjonene og har gjennom de siste ti årene bistått i flere transaksjoner enn noe annet norsk advokatfirma. (kilde: Mergermarket)

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom