Nøkkelfakta

Schjødt er et av Norges ledende forretningsjuridiske firmaer. Vi scorer høyt både på internasjonale og nasjonale advokatrangeringer hvor de fremste advokatkontorer vurderes i forhold til hverandre.

  • Vi er stolte av vår lange tradisjon som en viktig bidragsyter i Norges viktigste transaksjoner, rettstvister og juridiske utviklinger.
  • Vi tilbyr en full-service praksis for næringslivsaktører med virksomhet eller interesser i Norge.
  • Vi oppnår enestående resultater i domstolene og i voldgiftssaker. 18 av våre advokater har møterett for Høyesterett og har prosedert over 20 saker for Høyesterett de siste to årene.
  • Vi har opprettet en utredningsgruppe med våre fremste advokater på forskjellige fagfelt. Gruppen kan avgi betenkninger og analyser til klienter med spesielt komplekse og krevende spørsmål også i forhold til sentrale myndigheter.
  • Schjødt har åtte advokater med doktorgrad og mer enn 50 % av våre advokater har juridisk utdanning og/eller arbeidserfaring fra utlandet med et utstrakt samarbeid med advokatfirmaer globalt.
  • Våre advokater har utgitt en rekke bøker og publikasjoner som anses å være ledende rettskilder innen deres respektive fagområder.
  • Vi har et utstrakt samarbeid med et nettverk av topprangerte advokatfirmaer globalt. Vi er også medlem av World Law Group.
  • Schjødt har i åtte år på rad toppet transaksjonsstatistikken, og i 2017 håndterte vi større transaksjonsverdier enn noe annet norsk advokatfirma. (kilde: Mergermarket)
  • I 2017 ble Schjødt tildelt den prestisjetunge prisen «Norway M&A Legal Adviser oftheYear» av Mergermarket.
  • I gjennomsnitt har vi vært juridisk rådgiver ved nær 1/3 av alle børsnoteringer de senere år, inkludert over 50 vellykkede børsnoteringer siden 2006.