Renommé

Når vi leser i aviser, klientanbefalinger og internasjonale rangeringer at Schjødt er "et velrenommert firma" er vi fornøyde med uttrykket. Vårt renommé er summen av vår juridiske dyktighet, klientservice, profesjonalitet og etikk og vi jobber intenst med å holde et meget høyt nivå på alle disse parametere. Vi er stolte av at våre klienter er våre beste ambassadører.

Schjødt har alltid vært kjent for sin juridiske kompetanse og dette har alltid vært vår første prioritet. Uavhengige undersøkelser viser at vi rangeres meget høyt av oppdragsgivere som er jurister i næringslivet eller i utenlandske advokatfirmaer og vi er tilfreds med vårt renommé som "advokatenes advokat". Kommersiell innsikt og forståelse, innovasjon og evnen til å skaffe løsninger og resultater for våre klienter er også viktige egenskaper, i tillegg til juridisk spisskompetanse.

Ovennevnte faktorer er avgjørende når vi rekrutterer og videreutdanner våre advokater og administrasjon og vår egen interne utdanningsinstitusjon, Schjødt Academy, er skreddersydd for å videreutvikle alle egenskaper nevnt ovenfor, ikke utelukkende juridisk ekspertise. Videre erfarer vi at vår satsing på en meget høy servicegrad, herunder vår tilgjengelighet og raske respons er momenter som ofte blir trukket frem av klienter og i internasjonale rangeringer.

Klienters oppfatning er selvsagt avgjørende, men vi er også klar over betydningen av vårt forhold til andre samarbeidspartnere, herunder andre advokatfirmaer, banker, meglerhus, domstoler, myndigheter og motparter. Vår sterke internasjonale posisjon og mangeårige samarbeid med de beste advokatfirmaer i utlandet, sikrer våre klienter den samme høye standard uansett om vi bistår dem med norske eller internasjonale saker.